Loading...

06 - 07 Maja 2017 Warszawa

Zjednoczeni przez Miłość

scroll down

Zjednoczeni przez Miłość

Weekendowe Spotkanie Wspólnot Od pewnego czasu doświadczamy tego, że Bóg łączy nas w szczególny sposób, poprzez braterskie więzi z innymi wspólnotami chrześcijańskimi. Stąd pomysł na spotkanie, gromadzące nas na wspólnym uwielbieniu, usługiwaniu sobie modlitwą i słuchaniu głosu Ducha Świętego. Naszym pragnieniem było, aby ten czas służył nam do nawiązywania relacji i budowania Kościoła, skupionym na wspólnej modlitwie i wołaniu zgodnie ze słowami Jezusa z 17 rozdziału Ewangelii Św. Jana. Spotkanie odbyło się w formie zamkniętej dla zaproszonych wspólnot. Wzięło w nim udział ponad osiemset osób z około pięćdziesięciu wspólnot z całej Polski.

Gospodarze

Głos na Pustyni
Głos na Pustyni
Dom w Ramionach Ojca
Dom w Ramionach Ojca
Głos Pana
Głos Pana

Kto z nami będzie

Diakonia Świętej Rodziny
Diakonia Świętej Rodziny
Abba
Abba
Dom Modlitwy Warszawa 24/7
Dom Modlitwy Warszawa 24/7
Kontakt
Kontakt
Metanoia
Metanoia
ProMisja
ProMisja
Apostolski Ruch Wiary
Apostolski Ruch Wiary

Patroni Medialni

Gość Niedzielny
Gość Niedzielny
Deon
Deon
Aleteia
Aleteia
TBN Polska
TBN Polska
Ja w nich, a Ty we Mnie – niech staną się doskonałą jednością, aby świat poznał, że to Ty Mnie posłałeś i tak ich umiłowałeś, jak Mnie umiłowałeś.
J 17,23
W jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni, by stanowić jedno ciało: Żydzi i Grecy, niewolnicy i wolni. Wszyscy zostaliśmy też napełnieni jednym Duchem.
1 Kor 12,13
Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale wiara, wyrażająca się w miłości.
Ga 5,6
Lecz teraz wy, którzy niegdyś byliście daleko, w Chrystusie Jezusie staliście się bliscy dzięki Jego krwi. Dzięki Niemu jedni i drudzy mamy dostęp do Ojca w jednym Duchu. Tak więc nie jesteście już obcymi i przybyszami, ale współobywatelami na równi ze świętymi i domownikami Boga.
Ef 2,13.18-19